“ბრენდინგის უპირველესი მიზანი მაღალი მარჟა და მეტი მოგებაა”

გროვია პირველი გამოჩენა

მსოფლიო დაგროვების დღის სიმბოლოს "გროვიას" პირველი ვიდეო რგოლი. მასკოტთან ერთად ლაივმა მის სახელზე და ვიზუალზეც იმუშავა.

Agency: LIVE Branding
Creative: LIVE Branding
Production: Metrograph
თარიღი: ოქტომბერი 2012
მასკოტი, ლოგოტიპი და სლოგანი
საინფორმაციო ბროშურა