“ბრენდინგის უპირველესი მიზანი მაღალი მარჟა და მეტი მოგებაა”

გროვიას დაბრუნება

მეორე ვიდეო - გროვიას დაბრუნება. ლაივმა მსოფლიო დაგროვების დღისათვის მასკოტი, მისი სახელი, სლოგანი და ვიზუალი შექმნა

Agency: LIVE Branding
Creative: LIVE Branding
Production: Metrograph
თარიღი: ოქტომბერი 2013