“ბრენდინგის უპირველესი მიზანი მაღალი მარჟა და მეტი მოგებაა”

შავფაროსნები

ქართული საბრძოლო წესით აღზრდილი მთიელები უბადლო მეომრები იყვნენ. მათი მცირე რაზმები, შავ სამოსში, გამურული იარაღით,

ღამით მრავალრიცხოვან მტერს თავს ესხმოდნენ და გასაოცარი სისწრაფით ანადგურებდნენ. 

თავზარდაცემულმა მტერმა მათ "ყარა-ყალღან" ანუ შავფაროსნები უწოდა

Agency: LIVE Branding
Creative: LIVE Branding
Production: NO NAME Studio
თარიღი: ოქტომბერი 2013