“ბრენდინგის უპირველესი მიზანი მაღალი მარჟა და მეტი მოგებაა”

შენარჩუნებული მემკვიდრეობა

 კიდევ ერთი სარეკლამო რგოლი ქართული მთის ლუდი მთიელისათვის

Agency: LIVE Branding
Creative: LIVE Branding
Production: NO NAME Studio
თარიღი: მარტი 2013