“ბრენდინგის უპირველესი მიზანი მაღალი მარჟა და მეტი მოგებაა”

საზაფხულო ფასები

საზაფხულო ფასები მობილურ ტელეფონებზე ბილაინისგან 

Agency: LIVE Branding
Creative: LIVE Branding
Production: Metrograph
თარიღი: ივლისი 2014
პოსტერისა და გარე რეკლამის დიზაინი