“ბრენდინგის უპირველესი მიზანი მაღალი მარჟა და მეტი მოგებაა”

სხვადასხვა დიზაინები

სხვადასხვა დროს შესრულებული დიზაინები ბილაინისათვის

დიზაინის კონფეფცია ბილაინის კლუბისათვის
ფლაერები
პოსტერისა და გარე რეკლამის დიზაინი ბილაინის როუმინგის შემოთავაზებისათვის
დიზაინი ბილაინის გათამაშებისათვის
სპეციალური შემოთავაზება ბილაინისგან: იყიდე ერთი ტელეფონი და მიიღე მეორე საჩუქრად