“ბრენდინგის უპირველესი მიზანი მაღალი მარჟა და მეტი მოგებაა”

მარტივი ტარიფი

სპეციალური შემოთავაზება და ტარიფები ბილაინისგან - მარტივი ასარჩევად და გამოსაყენებლად

Agency: LIVE Branding
Creative: JWT Metro
Production: JWT Metro
თარიღი: თებერვალი 2014 წ.