“ბრენდინგის უპირველესი მიზანი მაღალი მარჟა და მეტი მოგებაა”

ოპერა მინი

Opera Mini შეთავაზება ბილაინისგან

Agency: LIVE Branding
Creative: LIVE Branding
Production: Metrograph
თარიღი: ნოემბერი 2013