“ბრენდინგის უპირველესი მიზანი მაღალი მარჟა და მეტი მოგებაა”

წლიური ანგარიშის დიზაინი "ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოსათვის"