“ბრენდინგის უპირველესი მიზანი მაღალი მარჟა და მეტი მოგებაა”

ბილაინის 4G

ჩვენ შევიცვალეთ! ახალი ბილაინი ყველაზე სწრაფი 4G ინტერნეტით საქართველოში

Creative: MILK
Production: LIVE Branding
Studio: JWT Metro
თარიღი: იანვარი 2015