“ბრენდინგის უპირველესი მიზანი მაღალი მარჟა და მეტი მოგებაა”

4G LTE მოწყობილობები

სპეციალური შეთავაზება ბილაინისგან  4G LTE მოწყობილობებზე

Agency: LIVE Branding
Creative: LIVE Branding
Production: Metrograph
თარიღი: მარტი 2015