“ბრენდინგის უპირველესი მიზანი მაღალი მარჟა და მეტი მოგებაა”

სახელი, ლოგო და კორპორაციული სტილი საქართველოს რაგბის ეროვნული ჩემპიონატისათვის