“ბრენდინგის უპირველესი მიზანი მაღალი მარჟა და მეტი მოგებაა”