“ბრენდინგის უპირველესი მიზანი მაღალი მარჟა და მეტი მოგებაა”

როუმინგი

როუმინგის მეგა აქცია ბილაინისგან

Agency: LIVE Branding
Creative: LIVE Branding
Production: Metrograph
თარიღი: ივნისი 2013
პოსტერისა და გარე რეკლამის დიზაინი