“ბრენდინგის უპირველესი მიზანი მაღალი მარჟა და მეტი მოგებაა”

კვების მრეწველობის ინგრედიენტების უმსხვილესი იმპორტიორი და რეალიზატორი კავკასიაში - შპს შვიდის ლოგოსა და კორპორაციული სტილის დიზაინი