“ბრენდინგის უპირველესი მიზანი მაღალი მარჟა და მეტი მოგებაა”

ქართული რესტორნების ქსელი

ქართულ ლექსიკონში სიტყვა "ჭაშნაგირი"  აღნიშნავს "მეჭაშნიკეს, გემოს მნახველს".  ლაივმა "ჭაშნაგირის" ქართული რესტორნების ქსელისათვის ლოგო, კორპორაციული სტილი და სლოგანი (გემრიელი ქართული) შექმნა.