სპეციალური ფასები ტელეფონებზე

სპეციალური ფასები მობილურ ტელეფონებზე ბილაინისგან

Agency: LIVE Branding
Creative: LIVE Branding
Production: Metrograph
თარიღი: თებერვალი 2014
პოსტერისა და გარე რეკლამის დიზაინი
პოსტერისა და გარე რეკლამის დიზაინი
პოსტერისა და გარე რეკლამის დიზაინი