წლიური ანგარიშის დიზაინი "ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოსათვის"