მეგობრობა

ნატახტარს მუდმივად ამოძრავებს მთავარი – მეგობრობა.

ნამდვილი მეგობრობა, რომლისთვისაც ცხოვრება ღირს.

Agency: LIVE Branding
Creative and Production: JWT Metro
თარიღი: მარტი 2013