დაზოგე სწორად

გრაფიკული სარეკლამო რგოლი საქართველოს ეროვნული ბანკისა და შემნახველი ბანკების ფონდის დაკვეთით შეიქმნა.

Agency: LIVE Branding
Creative: LIVE Branding
Production: Metrograph
თარიღი: ივნისი 2017