ლიდერთა სახლი

ლიდერთა სახლი სამთავრობო ორგანიზაციაა, რომელიც ახალგაზრდა ლიდერთა და პროფესიონალთან განათლებასა და განვითარებაზე მუშაობს

Agency: LIVE Branding
Creative: LIVE Branding
Production: Metrograph
თარიღი: ივლისი 2013