გოკარტ კლუბი საქართველო

ლოგო და კორპორაციული სტილი გოკარტ კლუბისათვის