ფუმიგაციის სერვისი

გორდი Detia Degesh GmbH-ის ოფიციალური წარმომადგენელია საქართველოში და მომხმარებლებს ფუმიგაციის,

დერატიზაციის და დეზინსექციის სერვისს სთავაზობს.