გახდი წყალბურთის ინვესტორი

ბრენდინგი და კორპორაციული სტილი წყალბურთის განვითარების ფონდისათვის. ჩვენ ასევე მივიღეთ მონაწილეობა პრეზენტაციის

სამუშაოებში და შევქმენით უწყვეტი ვიდეო პროექციისათვის.