ეროვნული ბანკის ბრენდინგი

ბრენდინგი, ლოგო და კორპორაციული სტილი საქართველოს ეროვნული ბანკისათვის