ეჭვმიტანილთა საპროცესო უფლებები

ეჭვმიტანილთა საპროცესო უფლებები საქართველოში. ანგარიშის დიზაინი “ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოსათვის”