ინვესტიცია ჯანმრთელობაში

გამოთქმა “MENS SANA IN CORPORE SANO” (ჯანსაღ სხეულში ჯანსაღი სულია) სრული ჭეშმარიტებაა. ამის მისაღწევად საჭიროა აზროვნების შეცვლა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის ყოველდღიურობაში გადატანა, ნაცვლად დროებითი გატაცებისა. ვაკის ფიტნეს კლუბი საშუალებას აძლევს მომხმარებლებს იცხოვრონ ჯანსაღად ყოველდღე.

LIVE-მა ბრენდის შიდა დიაგნოსტიკა ჩაატარა, შეიქმნა ბრენდის პლატფორმა, საკომუნიკაციო სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა და ბრენდის ვიზუალური იდენტიფიკაცია