კორპორაციული სტილი

ლოგო და კორპორაციული სტილი ერთ-ერთი პირველი ტურისტული სააგენტოსათვის თბილისში.

ილუსტრაციის ავტორი თამარ წახნაკია