კორპორაციული სტილი

 სახელი, ლოგო და კორპორაციული სტილი სუვენირების მწარმოებელი კომპანიისათვის REMEMBER