წლიური ანგარიში

წლიური ანგარიშის დიზაინი “ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოსათვის”