კორპორაციული სტილი

ლოგო და კორპორაციული სტილი LLC Petroleum Technologies and Engineering-სათვის.