მე მიყვარს ჩემი ქვეყანა

ლუდი მთიელი ახლა უკვე ქართული ველური სვიის გამოყენებით იხარშება

Agency: LIVE Branding
Production: Switch Communications
თარიღი: მარტი 2015